Menu

default_mobilelogo

 W ZSO nr 4 w ramach zajęć artystycznych prowadzone są w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum lekcje teatru. Z uwagi na specyfikę tych zajęć zajęcia są prowadzone metodą warsztatową. Wykorzystujemy zebrane zadania aktorskie w różnych planach, które pomagają uczniom otworzyć się na proces twórczy, zintegrować i podnieść samoocenę oraz poczucie wartości. Przygotowujemy również uczniów do autoprezentacji, dzięki pracy nad ciałem i dykcją. Doskonalimy w ten sposób umiejętności bardzo pomocne w dorosłym życiu.

Program obejmuje:

1. Zajęcia integracyjne otwierające na przestrzeń teatru.

2. Interpretację tekstów, ćwiczenia; czytanie tekstów dla dzieci i dla dorosłych.

3. Etiudy w planie żywym:
- zadania aktorskie,
- budowanie postaci jako podstawę do stworzenia kreacji aktorskiej.

4. Etiudy w planie lalkowym.

5. Etiudy w planie ożywionych przedmiotów.

6. Etiudy w teatrze czarnym.

7. Etiudy w teatrze cieni.

8. Etiudy w teatrze plastycznym.

9. Dźwięk w teatrze.

10. Maska w teatrze – etiudy teatralne, praca w masce, technika gry, zasada komponowania postaci.