Menu

default_mobilelogo

 Dla naszej szkoły Dzień Patrona jest szczególnym świętem, bo i Patron szczególny. Wyjątkowy człowiek, ksiądz, profesor, filozof i góral, co się zowie. Dla niego słowo niosło nie tylko treść, ale również wartość, którą można podarować drugiemu człowiekowi. To ono pociesza, wspiera, buduje i ofiaruje przyjaźń, miłość oraz nadzieję. Tischner zawsze był blisko słowa, ale i człowieka. Nigdy nie tracił go z pola widzenia, a nawet rzec by można, że to dzięki człowiekowi docierał do prawd i mądrości wszelkiej, którą dzielił się następnie w swoich rozlicznych pismach i książkach. Pragnęliśmy w ten dzień pokazać go jednak takim, jakim sam siebie widział najchętniej, zwyczajnym człowiekiem, góralem. Tak myślimy, że wtedy każdemu do niego bliżej i można odczuć jego radość z góralskich śpiewów, tańców i myśli zebranych w "Filozofii po góralsku" niemalże namacalnie. Połączona z naszą radością daje współodczuwanie, zatem obecność jego wśród nas, co zresztą było widać podczas spektaklu grupy Na Dodatek, przygotowanego na to szkolne święto.